קנאת פי(ק)נ(טו)

קאי קאי קאיה,
קאיה קטנה שלי.
איך את נוסעת?
איך תסיעי אותי?

מה היה בי, קאיה,
מה השתנה בי?
קאיה, גלי לי,
אוטו לא שלי.