לתשומת לבו של הקורא יאיר לפיד

בכל מקום, כל הזמן,
יש לכולנו, מגדול ועד קטן,
שרים טובים, וגם פחות,
בלי שום תשובה לכל השאלות.

יש י. לפיד אחד גדול,
שבעולם הזה נותן לנו "הכול".
בין אפילה לקרן אור,
אותנו הוא מוביל ישר לבור.

וזה ידוע: הטמטום הוא מתנה;
הכול צפוי, והרשות נתונה.

מי שמאמין כמו דפ"ר
למילים של רפד לשעבר,
הוא לא יהיה שום מלך העולם
ולא ישמור אותנו מכולם.