מאותגרת

(הוא מתעכב מאוד בעבודה בגלל תקלה אימתנית)

אני: תסביר לי מחר מה היתה התקלה, אם אני אוכל להבין אותה.

הוא: אני בטוח שתוכלי להבין מים מהמזגן שנוזלים על ארון שרתים.

Bad Hair Millennium

What have I got to do to make you lovely,
What have I got to do to form my hair.
What do I do when flatness strikes me,
And I wake to find my style's not there.

It's sad, so sad,
It's a sad, sad situation.
And it's getting more and more absurd.
It's sad, so sad,
Why can't I mousse it over?
Oh it seems to me,
That hairspray seems to give the hardest hold.